Sever 1 Sever 2
121 Download

Bố dượng biến thái chịch con riêng trong phòng ngủ

Vũ Nhiễm cau mày hỏi khẽ: Tổng giám đốc không có làm gì cậu chứ . hông nghĩ tới Mai Tam Lộng lại theo lấy Đinh Trường Sinh đến văn phòng, hơn nữa còn pha cho Đinh Trường Sinh cà phê cùng với trà nóng. Lưu Chấn Đông rất đắc ý nói, càng nhiều chính là cao hứng, chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần là theo Đinh Trường Sinh làm, bố dượng chịch con gái thì hắn liền cao hứng, đây cũng chính là cái gọi là mị lực nhân cách của Đinh Trường Sinh a. Kiều Hạ Linh kinh ngạc quay người lại rồi ân cần hỏi han: Sao chú lại dùng loại thuốc đó chứ .

View more