Sever 1 Sever 2
101 Download

Đụ cháu gái đầu năm lấy may

Ngồi đi, tình huống như thế nào Đinh Trường Sinh thấy Văn Nhược Lan tiến đến, liền hỏi. Đinh Trường Sinh cuối cùng cũng tiếp thông điện thoại Kha Tử Hoa. Vũ Hoàng Huy ai oán lên tiếng: Con nghĩ chú bị điên hay sao mà lại dùng thứ thuốc đó chẳng qua có người cố tình bỏ vào rượu của chú mà thôi . Để điện thoại xuống, Kha Tử Hoa biết việc này không thể vãn hồi rồi, vì thế liền gọi điện thoại cho Lưu Quan Dương, phân phó nói: Lập tức chuẩn bị đầy đủ tiền trả cho Lưu Gia Vượng, tôi mặc kệ ông làm như thế nào, cháu gái một phần tiền cũng không được thiếu, gọi cho người nhà của Lưu Gia Vượng, lập tức đến cục công an lĩnh tiền, nếu đến chậm trễ sẽ không trả Vâng, tôi đã biết Lưu Quan Dương nói.

View more