Sever 1 Sever 2
92

Đụ cực mạnh với nữ nhân viên mới trong siêu thị

Tào Kiến Dân hướng về người kỷ ủy cùng Lưu Quan Dương nói. Vũ Hoàng Huy thở hồng hộc, mặt càng lúc càng đỏ lên, nhân viên giao hàng mồ hôi nhễ nhại khắp người, Kiều Hạ Linh bỏ qua chuyện kia: Con đỡ chú về phòng ngồi nghĩ một lát nhé . Kiều Hạ Linh khẽ lắc đầu: Không có gì hết tự nhiên nhắc đến Lý Việt nên mình thấy nhớ anh ấy vậy thôi . Vũ Hoàng Huy đưa tay lên chạm vào ngực của Kiều Hạ Linh rồi đáp: Hạ Linh ngực của con đẹp thật .

View more